Zijn tijd is voorbij

 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. (Openbaring 12:7)

De hemel en alles wat daarin is, is net als de aarde een schepping van God. Het is niet zomaar de plaats waar we heen gaan als we hier klaar zijn. Ook hier speelt zich het een en ander af.  De duivel heeft de wereld willen afpakken van God maar nu is zijn tijd voorbij.

Het moment van deze gebeurtenis in vers 7 durf ik niet aan te geven. Het zou kunnen dat dit gebeurd is toen Jezus het kruis overwon, maar het kan ook een ander moment zijn geweest. Maar ik weet wel dat dit een andere stap is naar de perfectie die God voor ogen heeft. God is de strijd aangegaan met het kwaad omdat Hij weet dat Hij trouwelingen heeft hier op aarde.

9 En  de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. (Openbaring 12:9,10)

Johannes wil duidelijk zijn over wie het gaat, het is dezelfde als de slang die Eva verleidde tot zonde. Het is de satan die de mensheid heeft verleid met de leugen. God is er klaar mee. Al die tijd heeft satan de mensheid aangeklaagd, al die tijd heeft satan God met negatieve verhalen over de wereld bestookt zodat Hij zou opgeven. Maar al die tijd is God doorgegaan in Zijn trouw, met Zijn plan en heeft in Jezus een nieuw koninkrijk gesticht.

In Jezus heeft Hij kinderen die koninklijke priesters zijn geworden. En Zijn plan krijgt steeds meer vorm, een plan waar satan niets tegen kan beginnen. De aanklager is naar de aarde geworpen op weg naar zijn vernietiging.

De grote stem zegt dat de tijd van de zaligheid nu is gekomen. Deze daad van God, deze overwinning van Zijn engel Michael is een andere daadkrachtige beslissing die ons zekerheid geeft over het plan van God. Misschien worden wij in onze gedachten nog steeds aangeklaagd, maar in hebreeen 4 kunnen we lezen dat wij nu vrijmoedig voor de troon van God mogen komen.

De tijd van satan is nabij. Alles wat hij heeft proberen te doen om God te stoppen in Zijn plannen met deze aarde zijn vernietigd. Nog een kleine tijd, de tijd is nabij!

12   Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!  Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openbaring 12:12)

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.