zijn tijd is voorbij (2)

10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openbaring 12:10,11)

In het bijbel boek Openbaring is het altijd mooi om te lezen als er een grote stem iets zegt. Dit zijn vaak de momenten dat God iets doet dat onomkeerbaar is. Een besluit een daad waardoor de geschiedenis  voor eeuwig veranderd. We kunnen het zien als een engel in de nacht bij de herders komt om de geboorte van Jezus aan te kondigen. Daarna zingen de engelen ook zo’n heerlijk lied waarin de daad van dat moment wordt beschreven.

13 En plotseling was er bij de engel  een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen,  en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Lukas 2:13,14)

Dit moment is het moment dat God Jezus naar de aarde stuurde om Zijn liefde te openbaren door Zijn Zoon. God laat zien dat Hij het beste voor heeft met ons mensen. En het moment in Openbaring is het moment dat God laat zien dat Hij nog steeds bezig is met Zijn plan om in Jezus het nieuwe koninkrijk de overwinning te geven over het kwaad. God heeft een einde gemaakt aan de klaagzangen van satan, alleen het koninkrijk van onze God zal voor eeuwig bestaan.

Het neerwerpen van satan is een moment dat de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van God en de macht van Zijn Christus is gekomen. Nooit meer zal satan ons kunnen aanklagen bij God. Wij kunnen nu sterk staan in de overwinning die God ons geeft over satan.

Vers 11 is een belangrijke les voor ons. Soms hoor ik getuigenissen waarin er zoveel aandacht is voor de slechte daden die men heeft gedaan. Maar een ding wil ik duidelijk hebben, dat gedeelte van een getuigenis wordt hier niet bedoelt. Wij overwinnen satan niet door de getuigenis van zijn slechte invloed op ons leven. Wij overwinnen satan met de getuigenis van wat Jezus in ons leven heeft gedaan.

Het bloed van Jezus dat ons heeft vrijgekocht van alle zonden, de liefde van Jezus die Hij heeft laten zien aan het kruis, dat is de getuigenis waar we het hier over hebben. En deze getuigenis staat vast in het bloed van Jezus, dat zelfs de angst voor de dood is overwonnen. Wij hebben Jezus meer lief dan ons eigen leven. Laten we tot dit inzicht komen en Jezus lief hebben tot in de dood.

Laten we niet langer getuigen van hoe slecht wij zijn en dat het allemaal genade is. Laten we vanaf nu getuigen van het bloed van Jezus dat ons heeft veranderd en ons heeft geheiligd. Want dat overwint satan.

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.