De vrouw en de draak

Het grootste gedeelte van het bijbel boek Openbaring gaat over het plan van God. God geeft een kijkje in Zijn verlangens en Zijn plannen met de wereld. Maar nu komt er een gedeelte waarin ook de werken van de duivel worden geopenbaard. God wil ook de andere kant van het verhaal laten zien. Als we alleen de rampen van God zien zouden we kunnen denken dat het een gemene God is.

1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. (Openbaring 12:1,2)

Het teken dat we krijgen te zien is een vrouw die zwanger is en het is tijd dat ze gaat baren. De vrouw is Israel die het leven gaat geven aan de heerser van het nieuwe koninkrijk.

3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. (Openbaring 12:3,4)

Het volgende teken dat we krijgen te zien is de draak, satan die klaar staat om het leven dat Israel gaat geven weg te nemen.

5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind,  dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden  twaalfhonderdzestig dagen. (Openbaring 12:5,6) 

Deze Zoon is het mannelijke Kind, dat alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. (streng) Maar met de komst van dit kind is de strijd begonnen waarin God actief terug vecht met het kwaad. God weerhield satan er van om Zijn plan te dwarsbomen.

De eerste 6 verzen van dit hoofdstuk is voor de meeste mensen makkelijk te interpreteren. We kennen dit gedeelte van de geschiedenis al en het geeft ons meer duideljjkheid bij de rest van dit hoofdstuk. Wij weten al dat Jezus naar de hemel is gegaan als overwinnaar van satan. We weten nu ook dat satan rond gaat als een briesende leeuw, om te vernietigen wat hij kan vinden.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.