Passie

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:52)

Sommige mensen verzamelen postzegels, ze raken helemaal enthousiast als ze die ene postzegel vinden die ze zo graag wilde hebben. Wij Christenen hebben heel iets anders om gepassioneerd over te zijn. Paulus had het er ook al over, de laatste bazuin. De bazuin waar wij over gelezen hebben in Openbaring 11. De bazuin waarop God de macht neemt en de doden worden opgewekt.

Gisteren had ik eigenlijk hoofdstuk 11 afgesloten, maar na het schrijven van de overdenking zag ik hoe gepassioneerd wij kunnen zijn over de tijd die gaat komen. Dat is de tijd waar wij naar verlangen als we het ‘Onze Vader’ bidden, dit is de tijd waar wij naar verlangen als we deze wereld even helemaal zat zijn.

55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. (Handelingen 7:55,56)

Ook aan het einde van het leven van Stefanus was hij zo vol passie voor Jezus, hij ziet de hemel geopend. Hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God, hij ziet de heerlijkheid van God. Stefanus heeft net een hele preek gegeven tegen een publiek dat het eigenlijk niet wilde horen. Maar hij was zo van de Heilige Geest dat er geen ruimte meer was voor een andere passie.

19 En de tempel van God in de hemel werd  geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openbaring 11:19)

In Openbaring 11 (eigenlijk in het hele bijbelboek) wordt ons ook een blik gegunt in de heerlijkheid van God. Dit moet ons ook passie geven voor God. Passie voor de tijd die gaat komen. Verlangen voor een open hemel waarin wij net als Stefanus de heerlijkheid van God mogen aanschouwen.

Wat zijn wij bevoorrecht dat ons dit is geopenbaard. Wat hebben wij een liefde ontvangen dat de hemel voor ons is open gegaan in de kracht van de Heilige Geest. Dit geeft ons passie, een verlangen naar het koninkrijk van God.

“Laat Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op aarde.”

This entry was posted in 44 Handelingen, 46 1 Korinthe, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.