Ontkennen is onmogelijk

12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. (Openbaring 6:12,13)

Als we hier eigenlijk nooit mee bezig zijn geweest dan is dit best een schok en misschien moeilijk te bevatten laat staan dat we het geloven.We zijn zo bezig om van deze wereld een betere wereld te maken dat we vergeten dat dit de werkelijke toekomst is. Deze profetieën komen niet van iemand uit Verweggistan waar we toch geen boodschap aan hebben.

Het zesde zegel wordt geopend door Jezus en de rampen zijn erger dan de 5 hiervoor. Het lijkt wel een climax, dit zijn bovennatuurlijke rampen die de aarde treft. Hier valt niets tegen te doen. De Schepper van hemel en aarde veranderd het een en ander aan Zijn schepping. Geen regeringsleider of koning kan hier iets aan veranderen.

14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. (Openbaring 6:14,15)

Het wordt tijd dat wij uit ons comfortabele kerkbank stappen en ons gaan realiseren in wat voor wereld wij leven. Vele Christenen zullen ook overweldigd zijn door dit harde handelen van God. Ze zullen het niet begrijpen omdat ze denken dat God een God van liefde is. Maar dat is omdat wij liefde niet begrijpen.

God komt in Zijn oordeel van liefde en laat zien dat Hij God is die wij moeten vrezen. En als we in vertrouwen vrezen zijn we als Israël in Egypte wanneer God de rampen over Egypte uitstort. Maar als we angstig vrezen dan zullen wij ons verbergen voor deze God, dan zullen we het uitroepen van angst.

16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Openbaring 6:17,17)

Er is maar een God en dat zal dan duidelijk zijn, de wereld zal schudden op Zijn grondvesten. Geen man of vrouw, geen kind kan het ontkennen. Het zal iedereen duidelijk worden Wie wij buiten de deur hebben proberen te houden. Niemand kan het meer ontkennen. De wereld staat op zijn kop.

Het duurt niet lang meer voordat dit gaat gebeuren, nog even en dit is werkelijkheid. En zoals Jezus ons waarschuwde, het komt als een dief in de nacht. Daarom moeten we wakker blijven in ons geestelijk leven. We moeten altijd ons hart richten op God en ons laten voeden door Zijn liefde.

God wil dat wij dit weten, zodat wij ons kunnen voorbereiden op deze tijd. En we moeten ons hart er op zetten want het kan zomaar morgen gebeuren.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.