Niet voor eigen gewin

Psalm 61

6 Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;
U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.
7 U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning,
zijn jaren duren voort als van generatie op generatie.
(Psalm 61:6-7)

Het is een samenwerking, het is het echte wandelen met God. Niet het religieuze gepraat over dogma’s en over hoe God nu zou moeten reageren. Wie zijn wij mensen dat we God in dogma’s moeten samenvatten, terwijl we helemaal geen relatie met Hem hebben. We leren God niet kennen door domweg de bijbel te lezen. De enige manier om Hem echt te leren kennen is naar Hem toe te gaan.

En dat is waarom Jezus is gestorven, het kruis verbreekt elke barrière voor ons zodat wij vrijmoedig voor Zijn troon mogen komen. Nu mogen we de Vader leren kennen zoals Jezus Hem kent. Nu mogen we met de Vader wandelen zoals Jezus dat heeft gedaan.

En dan staan deze verzen in een heel ander perspectief. De meer traditionele kerken kunnen niets met deze verzen. We mogen namelijk God niet misbruiken voor eigen gewin. De charismatische kerken hebben die zwakte nogal eens dat we de dogma gebruiken voor eigen gewin. We geven offerande omdat we dan gezegend worden, althans dat hopen we.

Maar als we dit vanuit een relatie lezen dan staat er niet dat we God misbruiken op welke manier dan ook. Vanuit een relatie is het de liefde die bepaald wat wij doen en niet de zegen. Vanuit een relatie is het niet belangrijk wat God doet, maar dat Hij het doet. En in die relatie mogen wij leven, net als David. In die relatie mogen wij geloften doen en zal God Zijn hand laten zien in ons leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.