Opschonen

Psalm 55

10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal,
want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
11 Die omringen haar op haar muren, dag en nacht;
onrecht en onheil zijn binnen in haar.
12 Enkel verderf is binnen in haar;
list en bedrog wijken niet van haar plein.
(Psalm 55:10-12)

Hoe vredelievend de wereld ook denkt dat we kunnen zijn, de werkelijkheid is anders. En het zal alleen maar erger worden nu we steeds minder bewegingsruimte hebben. De mens moet meer en meer rekening gaan houden met andere mensen. En daar ligt het probleem.

Vaak krijgen we te horen dat religie het probleem is. Maar het heeft niets met religie te maken, het heeft met de mens te maken die religie misbruikt, zoals ook vaderlandsliefde wordt misbruikt en nog veel meer dingen worden misbruikt door mensen die hun zin willen doordrijven.

Het doel is dan ook vrede, vrede is het samen zijn zonder obstakel. Zolang er mensen zijn die niet samen kunnen leven hebben we de problemen waar David zich in bevindt. En de oplossing is alleen als wij dat kwaad uitroeien, als het verlangen dat in ons leeft verdwijnt door de liefde van de Vader.

Jezus kwam om het te vernietigen, het verderf moet verdwijnen. Begin bij jezelf. Jezus wil juist in jouw leven vrede brengen, Hij wil in jouw leven het kwaad vernietigen. Stop met je leugens dat alles wel koek en ei is in jouw leven, dan zul je nooit de machtig mooie verlossing van Jezus kunnen ervaren. Dat is het evangelie, dat is wat God in jouw leven wil doen. Niet de dominee, niet die christenen die het altijd beter weten. God zelf wil in jouw leven komen en het mooi maken, van binnen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.