Succes

Psalm 45

16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,
zij gaan het paleis van de Koning binnen.
17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen;
U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;
daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.
(Psalm 45:16-18)

Succes is een lelijk woord geworden, misschien niet in de normale wereld maar wel in onze religie. Succes kan niet, we moeten nederig zijn. We moeten mensen niet jaloers maken, we moeten ze juist laten zien dat we helemaal niets met deze wereld te maken willen hebben. Maar dan blijft de vraag waarom God zegent met succes, waarom is het dat Israel succes heeft op het moment dat God daar voor zorgt?

We hebben ons geloof te spiritueel gemaakt, alsof er een geestelijke wereld is die helemaal los staat van wat er hier op aarde gebeurd. We mogen niet eens meer bidden voor succes. Kleine wonders waardoor we een goede baan krijgen is nog tot daar aan toe, maar zo gauw we groter gaan denken worden we teruggefloten. Waarom zien we God niet als een extravagante God die wil zegenen en succes wil geven?

Dat de wereld succes lijkt te hebben betekent niet dat het gelijk slecht is. Het beeld dat in deze verzen naar voren komt is een perfect moment van succes. En dit moment mogen wij aanpakken als gebed naar God dat dit ook in ons leven gebeurt. Een leven dat dicht bij God is zoals het leven van David, maar ook het leven dat vol van succes zoals het leven van David.

Het moet normaal worden dat wij verlangen naar succes, dat wij God de ruimte geven om Zijn liefde ons leven een succes te maken. We mogen zoeken naar wat Hij wil doen, het succes dat Hij voor ons in het leven heeft. Het mag, we mogen stralen in deze wereld. Wat een mooie verzen die beschrijven wat wij mogen ervaren.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.