Wanhopige verlossing

Psalm 38

6 Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild
vanwege mijn dwaasheid.
7 Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt;
de hele dag ga ik in het zwart gehuld.
8 Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken,
er is niets gezonds aan mijn lichaam.
9 Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld;
ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart.
(Psalm 38:6-9)

Als we een burn out hebben dan gaat dat vaak gepaard met fysieke klachten. Onze geestelijke gesteldheid vloeit vaak over in onze lichamelijke gezondheid. Ze zijn met elkaar verweven. Dus als we ons niet goed voelen moeten we gelijk ook kijken naar hoe wij ons geestelijk voelen. Gaat het wel goed met ons van binnen?

Bij David ging het niet goed van binnen, hij wist dat er fouten waren in zijn leven waar hij niet mee kon leven. Hij wilde er van af, Hij wilde niet dat het onderdeel werd van zijn hele leven. En misschien lijkt het alsof deze verzen niet te benijden zijn, maar om eerlijk te zijn heb ik dit liever in mijn leven dan dat ik gewoon zonder schuldgevoel doorgaat met zondigen.

Het zijn vooral die mensen die God oprecht hebben gezocht in hun leven. Zij hebben al de ervaring van een God die dichtbij was. En die ervaring maakt hongerig naar meer van God in het leven. Het zijn die mensen die deze verzen zullen ervaren. Het moment dat ze een fout maken voelen ze zich ziek, ver bij God vandaan.

In het Nederlands zouden we zeggen dat het aan ons begint te knagen. Dit is geen schuldgevoel dat we niet mogen hebben als christenen, ook na het kruis mogen we ons schuldig voelen. Maar het kruis geeft ons het zicht op de genade van God dat Hij ons zal verlossen van die zonden, verlossen van de pijn die wij van binnen voelen.

Deze verzen zijn volwassen verzen, verzen voor mensen die hun leven werkelijk vullen met een leven in Gods aanwezigheid. Dit zijn geen verzen voor mensen die zichzelf altijd maar de schuld in praten en altijd maar zeggen dat ze slecht zijn. Zij moeten weten dat God verlost en bevrijdt. Maar zij die dicht bij God wandelen zullen de pijn ervaren van hun zonden. Zij hebben het verlangen naar complete verlossing.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.