Echt vertrouwen

Psalm 32

10 De goddeloze heeft veel smarten,
maar wie op de HEERE vertrouwt,
hem zal de goedertierenheid omringen.
11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
zing vrolijk, alle oprechten van hart!
(Psalm 32:10-11)

Wat er hier niet staat is dat elke persoon die zich christen noemt zonder problemen leeft. Het gaat er namelijk niet om welke religie wij aanhangen. God kijkt niet naar onze website om te kijken welke geloofsbelijdenis wij hebben. God kijkt naar ons hart en het enige waar Hij naar op zoek is, is vertrouwen. Hebben wij oprecht vertrouwen op wat Jezus in ons leven wil doen?

En de grammatica van de laatste vraag is heel belangrijk. Natuurlijk hebben we allemaal vertrouwen in wat Hij aan het doen is in ons leven, we hebben daar geen controle over, Hij doet wat Hij doet. Maar de vraag die heel belangrijk is voor ons vertrouwen is of wij vertrouwen hebben in wat Hij gaat doen in ons leven waar we nu ons geloof voor moeten laten zien.

Denk aan het volk Israel, God had hen het land vloeiende van melk en honing beloofd. Maar op dat moment wandelde ze door een woestijn. En toen het moment daar was, lieten ze heel duidelijk zien dat ze er geen vertrouwen in hadden waardoor ze het beloofde land ook niet binnen konden gaan. Daardoor moesten ze 40 jaar rondwandelen in diezelfde woestijn.

En dat is het vertrouwen waar David hier over spreekt. Hij heeft het niet over een geloofsbelijdenis waar we van mening zijn dat het waar is, hij heeft het over een diep vertrouwen in wat God wil doen in ons leven. Werken van God die afhangen van ons vertrouwen. En dan zal ons leven toch echt veranderen, dan zal het heel duidelijk worden dat Gods hand aan het werk is.

Dan is de blijdschap in ons leven niet omdat we zoveel aards plezier hebben maar omdat God ons vertrouwen beantwoord. Het is moeilijk en misschien zelfs eng om hier aan te beginnen, maar het is wel een keuze die we moeten maken. Deze verzen gelden voor een ieder die de keuze maakt om echt op God te vertrouwen, dan zul je ook echt getuigen zijn van Zijn goedertierenheid.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.