Oeps

Psalm 30

7 Ík zei wel in mijn zorgeloze rust:
Ik zal voor eeuwig niet wankelen.
8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.
(Psalm 30:7-8)

Oeps, dat klinkt niet als de perfecte God die wij graag willen dienen. Hebben we een mooi leven, gaat alles perfect, is daar in eens een kink in de kabel. Waar is God dan? Laat Hij ons dan opeens vallen? En dat is heel moeilijk te begrijpen, vooral voor mensen die er alleen maar op gericht zijn om een evangelie te creëren waarin het gaat om een gezegend leven. Een leven waarin we meer en meer materialistische dingen krijgen als bewijs dat God voor ons is.

Maar als we de bijbel goed lezen dan is dat niet het doel van God. Het uiteindelijke doel dat God heeft is niet dat wij een materialistisch gezegend leven hebben. Het doel is altijd geweest dat wij met Hem wandelen, van aangezicht tot aangezicht.

Er zijn van die youtube video’s met de titel ‘golddiggers’. Het gaat dan over vrouwen die vallen voor een val die een aantal jongens voor hen opzetten. Vrouwen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld vallen dan automatisch voor deze streek. En zo zou je het ook met God kunnen zien. Want hoeveel christenen zijn christen vanwege de zegeningen die hen worden beloofd of hoeveel christenen zijn het alleen maar om hun plekje in de hemel te reserveren?

Daarom zijn er veel christenen die hun ‘geloof’ verliezen. Want ze komen in een tijd waarin God Zijn aangezicht verborg. Hoe hard men dan ook bidt, het probleem blijft hen maar aanstaren. En dan bestaat God opeens niet meer, Hij heeft in hun ogen dan nooit bestaan. Ze zijn teleurgesteld omdat het niet bracht wat ze dachten dat het zou brengen.

Maar het is juist in die tijd dat we moeten laten zien waar ons echte verlangen ligt. En daar moeten we onszelf op voorbereiden, wij moeten ons geloof niet baseren op omstandigheden, zelfs niet dat we in een christelijk gezin zijn geboren. Ons geloof moet gebaseerd zijn op Wie God is. En als Hij dan Zijn gezicht verbergt dan moeten we blijven vertrouwen dat Hij er nog steeds is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.