Van God verwachten

Psalm 25

4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, daleth
leer mij Uw paden.
5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw
want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
(Psalm 25:4-5)

Het verwachten van God gebeurd niet thuis op de bank achter de televisie. Op de een of andere manier is onze manier van verwachten veranderd in: ik zie wel wat er gebeurd. We leven zo ons eigen leven en hebben God als het ware volledige toestemming gegeven dat Hij mag doen in ons leven wat Hij wil. Of eigenlijk zijn we er van overtuigd dat we geen toestemming hoeven te geven maar dat God soeverein is en mag doen wat Hij wil.

Natuurlijk is God soeverein, maar daar hebben wij eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dat is Zijn verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid is dat we Hem verwachten. En als we dan niet weten hoe dat moet, moeten we vers 4 en 5 eens lezen van deze psalm. Want daarin laat David een verlangen zien dat precies weergeeft hoe David van God verwacht.

David bidt dat God Zijn wegen openbaart, dat hij mag weten welke pad God gaat bewandelen met ons leven. David wil weten hoe zijn leven er uit moet zijn om zo dicht mogelijk bij de aanwezigheid van God te mogen zijn. En dat is verwachten, dat is hopen op God. Want er is wel degelijk iets dat wij mogen doen. God verlangt naar mensen als David die verlangen naar Hem, anders is het slechts een eenzijdige relatie.

Leer mij Uw waarheid kennen, onderwijs mij zodat ik mag weten wat Uw weg is, wat Uw verlangen is. En dan begint er een leven van verlangen, een leven van verwachten. God is dan niet langer iemand die ver weg op de troon zit, maar Hij is dan een essentieel onderdeel van ons leven geworden waar we niet langer meer om heen kunnen. Als we in de ochtend opstaan, als we naar ons werk gaan, als we naar bed gaan, altijd is Hij in ons leven aanwezig.

Het is tijd dat we God gaan verwachten zoals David Hem verwacht. Want dan gaan er werkelijk dingen veranderen in jouw leven. Dingen waarvan mensen zullen zeggen dat het een wonder is, want het was niet jij die er zoveel aan gedaan had maar het was God die Zichzelf in jouw heeft geopenbaard.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.