De zonden uit mijn jeugd

Psalm 25

6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain
want die zijn van eeuwigheid.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.
(Psalm 25:6-7)

Vers 6 richt zich op God, de Heere is barmhartig en zal daar nooit in veranderen. Zijn goedheid, Zijn heiligheid staan voor eeuwig vast en David bidt dat God van daaruit naar zijn leven kijkt. Hij weet dat zijn leven niet helemaal zuiver is geweest, hij weet van de slechte daden, maar God hoeft daar niet naar te kijken. Want hij weet dat Gods barmhartigheid en genade de zonden overstijgt.

En misschien herkennen we niet direct het evangelie hierin, maar dit in nu net wat het evangelie ook doet. God heeft in Zijn barmhartigheid het kruis gegeven, Hij heeft Zijn eeuwige genade geopenbaard. Het kruis zorgt er voor dat Hij met deze mooie eigenschappen naar ons leven blijft kijken. En het kruis moet ons daar dan ook van overtuigen, God kijkt in barmhartigheid en genade naar ons.

En wat is het mooi om dat te accepteren, God U kijkt naar mijn leven in Uw genade, U kijkt niet naar de zonden van mijn jeugd, maar kijkt naar wat er allemaal wel mogelijk is. Want dat is genade, genade kijkt niet naar het verleden, genade kijkt naar de toekomst. En dat is net een stap verder en dat zit een beetje verborgen in vers 7.

Want wat David daar eigenlijk zegt is dat wij kunnen veranderen. Of het nu de slechte kant op is of de goede kant maakt even niet uit, wij kunnen veranderen. En dat is een hele belangrijke uitgangspunt voor het evangelie. Want als wij er van overtuigd zijn dat we toch niet kunnen veranderen zal het evangelie ook weinig effect hebben in ons leven. Maar het succes van het evangelie in ons leven hangt dan ook af van onze bereidheid om te veranderen.

God is niet barmhartig en genadig om ons maar door te laten gaan in onze zonden. Het is juist Zijn barmhartigheid dat het verleden wil laten rusten zodat we naar de toekomst kunnen kijken. Een toekomst die anders is dan de zonden van ons verleden. God komt in Zijn genade in ons leven om kracht te geven zodat we de zonden van onze jeugd los gaan laten.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.