Simpel verlangen

Psalm 25

3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; gimel
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
(Psalm 25:3)

David is er van overtuigd dat als wij het van God verwachten dat Hij ons niet zal beschamen. En dat is nogal een statement die David daar maakt. Er zullen weinigen van ons zijn die dat vol overtuiging kunnen herhalen. Een ieder, niemand uitgezonderd, die het van God verwacht mag weten dat God antwoord.

De makkelijkste uitweg is dat we natuurlijk met vereisten komen. Want dan kunnen we deze verzen fijn laten staan en werpen we zoveel mogelijk obstakels op de weg dat het praktisch gewoon niet haalbaar meer is. Wij in ons zondige bestaan kunnen gewoon niet verwachten dat God naar ons luistert. En dat is nu precies wat de duivel wil dat wij geloven, dat wij in dit leven helemaal niets van God kunnen verwachten.

Want als wij niets van God verwachten dan is er weinig over van ons geloof. En zijn wij geen gevaar voor de duivel, ons leven is dan net als al die andere mensen die niets van God verlangen. Maar op het moment dat wij beginnen te geloven dat God naar ons hoort en dat Hij wil antwoorden dan begint de duivel te sidderen. Niet om ons geloof, maar omdat God in Zijn liefde zal antwoorden en dat weet de duivel.

Als wij ons tot Hem richten zal Hij ons horen en antwoorden. Dat is Zijn belofte en daar moeten wij aan vast houden. Vergeet even alle vereisten die wij hebben verzonnen. Natuurlijk als onze motivatie niet oprecht is dan zal God dat weten, maar wij weten dat dan ook drommels goed. Maar we moeten echt niet gaan wroetten in onze eigen ziel alsof er een onbewuste valse motivatie is.

Als wij ons tot God richten omdat we het van Hem verlangen dan is er niemand die ons de grond in moet praten. We moeten mensen juist bemoedigen om het van God te verwachten. En God zal antwoorden, David weet dat en wij moeten daar ook van overtuigd zijn. Want dan zal ons leven er heel anders uitzien. Dan is het niet langer ik, maar Jezus in mijn leven die een licht schijnt in deze wereld. Het is een zonde om het niet van God te verwachten.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.