Beschaamd

Psalm 25

1 Een psalm van David.
Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph
2 mijn God, op U vertrouw ik; beth
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
(Psalm 25:1-2)

Geloof is vertrouwen ook al zien we het antwoord niet. David laat hier weten dat hij zich tot God richt, dat het God is van wie hij het antwoord verlangt. En dat is niet zo makkelijk, we hebben niets waar we naar kunnen kijken, geen stipje aan de horizon waar wij onze hoop op kunnen bouwen. Geloof is werkelijk een vertrouwen zonder dat we daar ook maar enige grond voor hebben. Alleen Gods beloften, Zijn woord, is het waar wij dan aan vast kunnen houden.

En dan komen de woorden die de doodsteek zijn voor ons geloof, angst dat we beschaamd zullen worden. David bidt tot God dat Hij hem niet zal beschamen. En misschien bidt David dit niet uit angst, maar om God nog maar even duidelijk te maken dat al zijn hoop op God is. David heeft geen plan B waar hij naar kan ontsnappen en als God dan geen uitkomst geeft zal David beschaamd worden.

Deze angst om beschaamd te worden is het gevaar van ons geloof. Geloven in een bepaalde theologie zal ons niet zo snel beschamen. Er zijn mensen die wel gekkere dingen geloven. Geloven dat er een Jezus is die aan het kruis hing voor onze zonden en dat wij daardoor naar de hemel kunnen is geen moeilijk geloof. Het echte geloof begint als we moeten vertrouwen op God in dit leven, zoals David op God moest vertrouwen in zijn leven. En elke keer als we deze stap van geloof willen nemen komt er de twijfel.

En vaak zijn het de mensen om ons heen die ons deze twijfel aanpraten, een angst dat God misschien niet wil luisteren naar onze gebeden. Een angst dat zij straks zullen zeggen: ‘Ik heb het je toch gezegd.’ Wij mogen bidden dat God ons niet zal beschamen, want Hij wil ons niet beschamen. Hij is geen God die ons op onze nummer wil zetten, Hij is de God die geloof altijd beantwoord. En daar moeten wij op blijven vertrouwen.

De vijand zal nooit en te nimmer van vreugde opspringen als wij werkelijk vertrouwen. Als wij geen plan B hebben maar vasthouden aan de beloften van God zullen wij nooit bedrogen uitkomen. God is trouw en laat niet gaan wat Zijn hand begon. Dit is pas echt geloof, wees niet bang, God is voor jou en niet tegen jou. Hij wil dat je leven succesvol is in Hem.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.