De uitdaging aangaan

Psalm 22

13 Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.
14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.
15 Als water ben ik uitgestort,
ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was,
het is gesmolten diep in mijn binnenste.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.
(Psalm 22:13-16)

Petrus schreef het in zijn brief, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. De vraag is of de duivel nog veel te briesen heeft. Noem nu 1 ding van de afgelopen week waar jij geloof in onze Vader voor nodig had. De kans is groot dat er niets in je naar boven komt dan wat standaard dingen. Maar er is niets specifieks voor wat wij van God verlangen, alles is geregeld.

En daarom staan deze verzen van David zo ver van ons af, wij hebben niet het gevoel meer dat er een duivel is die alles wil tegenwerken in ons leven. En dat komt omdat de duivel wel tevreden is met zijn werk. Christenen zonder geloof is precies wat hij nodig heeft, voor hem zijn wij geen vijanden meer. Wij zijn speeltjes waarmee hij af en toe kan spelen.

Is dat waarom wij Jezus volgen, zodat we een verdrag met de duivel kunnen sluiten waarin we afspreken dat we elkaar niet aanvallen. Jezus heeft het over hele andere verhalen, wij zijn degene die tegen het werk van de duivel in moeten gaan net als Jezus. Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen in ons leven en dat is ook de taak van de kerk.

En als we dit serieus gaan nemen dan worden deze verzen ook werkelijkheid in ons leven. Misschien niet iets om naar uit te kijken, maar het zal dan wel de realiteit zijn van een leven waarin we Jezus oprecht volgen. Jezus is ons daarin voorgegaan en wij moeten Hem daarin volgen. Kijk naar het leven van Jezus, het werd constant aangevallen door de duivel tot aan het kruis toe. En ons leven moet hetzelfde zijn, wij moeten een gevaar zijn voor de duivel.

En dan mogen we het uitroepen naar God en Hij zal ons antwoorden, Hij zal ons bevrijden van die leugenaar. Het is misschien niet het ideale leven waar wij naar verlangen, maar het is wel het leven waarin God duidelijk in ons leven aanwezig is. De keuze is aan ons, gaan we het gevecht aan of niet?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.