Bidden uit ervaring

Psalm 20

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid,
de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.
3 Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom
en u ondersteunen uit Sion.
4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken
en uw brandoffer tot as verteren. Sela
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
(Psalm 20:1-5)

Waarom bidt David dit gebed? Natuurlijk is het een mooi gebed en willen we dit iedereen in onze omgeving toe-bidden. Maar dat is niet het antwoord op de vraag, want dan bidden we dit gebed om aardse redenen. We geven om iemand en daarom bidden we tot de Vader dat Hij voor die ander zorgt.

De werkelijk reden dat David dit bidt is omdat hij weet hoe het is. Zoals we soms andere mensen iets aanraden omdat we er zelf ook helemaal gek van zijn, zo bidt David voor de ander omdat hij weet dat dit het ultieme leven is. David bidt uit ervaring, hij bidt omdat hij er van overtuigd is dat dit de mooiste zegen is die men kan ontvangen.

Dit verlangen van David voor andere mensen is groter en sterker dan de voorbede in de dienst. Vaak bidden we voor andere mensen uit medelijden, ze zijn ziek en dat vinden wij ook niet leuk, ze hebben problemen en daar voelen wij onszelf ook niet prettig bij. David bidt vanuit de ervaring van Gods aanwezigheid, Gods liefde en kracht. En dat wil hij andere mensen ook laten zien.

Dit is een gebed dat niet kijkt naar de mensen om ons heen en God willen attenderen om de problemen die de mensen hebben. Dit is een gebed dat kijkt vanuit de passie die God heeft voor mensen, Hij weet echt wel wat voor problemen mensen hebben, daar heeft Hij ons niet voor nodig. Hij wacht op gebeden die laten zien dat ze de hulp van Hem verwachten, dat Hij werkelijk de hoop is in het leven.

En dat is het gebed dat David hier bidt. Hij verlangt er naar dat mensen zien zoals hij God ziet. Mensen leren verlangen naar Zijn hulp in hun leven. Want uit ervaring weet hij dat dit perfect is en de enige weg. Dit is toch echt een radicaal gebed dat het leven mensen veranderd, niet alleen van buiten maar juist van binnen. David bidt uit ervaring.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.