Psalm 19

Psalm 19

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3 Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.
4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
zijn omloop is tot het andere einde;
niets is verborgen voor zijn gloed.
8 De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.
9 De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.
10 De vreze des HEEREN is rein,
zij houdt voor eeuwig stand;
de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
met elkaar zijn zij rechtvaardig.
11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud,
ja, dan veel zuiver goud;
en zoeter dan honing
en honingzeem uit de raat.
12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd,
in het houden ervan ligt groot loon.
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.
14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en vrij van grote overtreding.
15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
(Psalm 19:1-15)

Psalm 19 is een psalm waarin we het hart van David zien verlangen naar het juiste in God. Veel christenen hebben andere motieven om christen te zijn, we zijn in zo’n familie geboren, bang om niet naar de hemel te gaan of het is een interessante religie en om nu te switchen is ook weer zo wat. De enige echte reden om christen te zijn is omdat we God willen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

En dat kunnen we heel duidelijk voelen in deze psalm. David weet zijn plek in de relatie met zijn Heer, hij weet dat Hij God is en goed is en daar vertrouwt hij op. En dat vertrouwen is in zijn hele leven doordrongen, in alles verlangt hij er naar om Gods verlangen te beantwoorden. En dat is God liefhebben, niet omdat het een last is maar omdat we Zijn liefde met liefde willen beantwoorden.

De psalm gaat stap voor stap verder totdat alles in het leven van David op God gericht is. Van het prijzen van Gods wetten tot het bidden voor een rein hart. Zoals een vader verlangt naar een goed leven voor zijn kinderen, zo verlangt God naar een perfect, gezegend en heilig leven voor Zijn kinderen. En wat wij mogen doen is in die perfectie stappen door genade van het kruis.

Dat deze psalm, jouw psalm mag worden. Niet op een wettische manier, maar dat we de liefde die David heeft voor de Vader in ons mag wonen. Dat wij verlangen naar dat wat in Hem is omdat we weten dat het perfect is. Dat is de enige motivatie om Jezus te volgen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.