Het hart

Psalm 19

15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
(Psalm 19:15)

En dan gaat David nog een stap verder, want hij verlangt er niet alleen naar dat zijn daden zuiver zullen zijn, maar zelfs de woorden van zijn mond. Sterker nog de overdenking van zijn hart moeten zelfs welgevallig zijn voor het aangezicht van God. Want alleen God is zijn rots en zijn verlosser.

Als we deze relatie die David met God heeft leren begrijpen dan gaan we onze religie vanuit een hele andere kant bekijken. Al die regels, al die rituelen zijn dan niet meer dan wat ze zijn. Het zijn rituelen die iets moeten beteken, maar het gaat om het hart dat er achter zit. We kunnen wel aan de buitenkant laten zien dat we vroom bezig zijn, maar God kijkt naar ons hart.

En dat is waarom Jezus is gekomen, Hij kwam om de wet te vervullen. Alle rituelen van het oude testament waren er niet om mensen te plagen, ze hebben werkelijk een betekenis. Maar zolang we aan het uiterlijk blijven vasthouden snappen we het volgen van Jezus niet. Hij kwam om tot ons hart door te dringen zodat wij net als David verlangen naar een rein hart.

We kunnen ons wel verzetten tegen de rooms katholieke kerk met als haar rituelen, maar hoe zit het met de rituelen in ons leven, in ons gemeente? Doen wij niet precies hetzelfde? God verlangt naar ons hart, naar ons hele leven. Hij kijkt niet naar al die vrome woorden en daden, Hij wil weten wat ons hart zegt.

Daarom is dit gebed zo diep en zo belangrijk. We kunnen de wet van God beamen, we kunnen zelfs onze daden er naar aanpassen, maar uiteindelijk gaat het om het hart. Bidt dat jouw hart ook rein zal zijn van verkeerde gedachten. Verlang er naar dat jij ook een leven mag hebben dat welgevallig is voor Gods aangezicht. Niet als last maar uit liefde voor Hem die ons heeft geschapen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.