Kiezen voor afhankelijkheid

Psalm 19

9 De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.
(Psalm 19:9)

De duivel is er mee begonnen, zoeken naar een weg om God niet langer onderdeel te laten zijn van ons leven. Onafhankelijk van God beslissingen maken. En dat hoeft niet altijd verkeerd te gaan, vele van onze eigen beslissingen kunnen echt wel vruchtbaar zijn. Het probleem is daarom niet dat we eigen beslissingen maken, het probleem is de onafhankelijkheid.

In het nieuwe verbond is de Heilige Geest onze helper, Hij helpt ons met beslissingen maken. Hij laat ons de waarheid zien en daardoor kunnen we de juiste afweging maken. Hij is niet degene die de beslissing maakt, want God wil wel dat wij zelf beslissingen maken, wij hebben juist die keuze van Hem gekregen. Maar in die keuzevrijheid vraagt Hij van ons afhankelijkheid.

En zolang wij die afhankelijkheid niet willen accepteren zullen we dit vers van David nooit begrijpen. De blijdschap die hij heeft in de bevelen van de Heere is oprecht, omdat hij heeft leren begrijpen dat de geboden van de Heere zuiver zijn. En dan is er een afhankelijkheid van de Heere en Zijn bevelen die onze ogen zullen verlichten. We zullen dan iets zien dat de rest van de wereld niet kan zien.

Het is tijd dat wij afhankelijk worden van de Heilige Geest, dat wij oprecht willen luisteren naar wat Hij ons te vertellen heeft. We worden dan geen robots, we worden dan kinderen van de Vader die gehoorzaam naar Hem luisteren. Zolang we met een lang gezicht God proberen te gehoorzamen zullen we het niet begrijpen, maar als we werkelijk gaan zien hoe goed Gods verlangen is zullen we afhankelijk willen zijn.

Ik verheug mij de bevelen van de Heere, want ze zijn goed. Waarom zouden we in de eigen wijsheid willen wandelen als we in Zijn verheven wijsheid mogen wandelen. De keuze is aan jou.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.