Volmaakt

Psalm 19

8 De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.
(Psalm 19:8)

Misschien zijn wij er nog niet van overtuigd, maar de wet van de Heere is perfect. Als we de wet tot op de letter zouden naleven zouden we niet alleen een maatschappij hebben waarbij we in vrede met elkaar wandelen, het zou zelfs een maatschappij worden waarbij we elkaar liefhebben. En dat begrepen de joodse leiders in de tijd van Jezus, want de samenvatting van de wet is dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

De wet is niet bedoeld om ons te binden of een last op onze schouders. De wet is om vrij te maken, om een maatschappij te maken waarin we elkaar lief hebben. Zoals een programmeur regels maakt in een software om het zo gebruiksvriendelijk te maken zo heeft God Zijn regels om ons leven hier op aarde zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De wet is perfect, maar bij ons mensen bracht het helaas niet het effect dat het moest hebben. Maar het kruis van Jezus moet wel hetzelfde effect, het moet onze ziel bekeren. Het moet in ons leven openbaren wat God wil doen. Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn verlangen wordt dan werkelijkheid in ons leven. Het is niet alleen ons verstand dat zich dan bekeert, maar het is ons hart.

Kijk naar de wet van God, lees het, drink het en zie Gods verlangen. Vergeet alle onderwijs even waardoor we de wet moesten vergeten. We moeten de wet helemaal niet vergeten, we moeten die wet juist wel begrijpen. Want dan begrijpen we het hart van God. Want de wet wordt juist vervuld in ons leven door het werk van Jezus.

David wist het al, de wet is goed en de enige juist bron voor wijsheid. Verlang er naar, verlang naar die perfectie die God voor ogen heeft. Het is goed.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.