De Schepper of de schepping

Psalm 19

5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
zijn omloop is tot het andere einde;
niets is verborgen voor zijn gloed.
(Psalm 19:5-7)

Door de wetenschap denken we nu te weten dat de aarde niet plat is, al schijnen er zelfs nu nog mensen te zijn die daar wel van overtuigd zijn. Soms lijken er verzen in de bijbel te staan die dat wel suggereren, ze lijken wetenschappelijk niet te kloppen. Zoals hier de zon die een tent krijgt en als een bruidegom uit zijn slaapkamer komt. Het is eigenlijk te grappig voor woorden.

Als christenen hebben we zo de nadruk gelegd op het idee dat de bijbel het onfeilbare woord van God is dat we hierdoor onszelf elke keer weer moeten verdedigen. En elke keer als er wetenschappelijk iets niet schijnt te kloppen willen we tot het gaatje gaan en daar gaat het fout. En dan simpelweg zeggen dat het poëzie is doet dan weer tekort aan het onfeilbare woord.

Het is tijd dat we de bijbel anders leren lezen. Het is geen wetenschappelijk boek, het is een geestelijk boek waarin God wordt geopenbaard in de levens van mensen. En dat is juist zo duidelijk te zien in deze verzen. Want David heeft nog niet de kennis dat de zon om de aarde draait, maar hij weet wel dat het God is die dat alles heeft geschapen. En dat is wat we hier uit deze verzen moeten leren.

Wij zijn mensen, wij zijn door Hem geschapen en alles wat we zien is vanuit onze eigen perceptie. Zelfs de wetenschap van vandaag begrijpt nog niet 1% van alles wat geschapen is door de Vader in de hemel. En dat mag echt wel in de bijbel terecht komen. Want het is Davids leven samen met God dat belangrijk is. Het leven in de kracht van God, het leven in vertrouwen op onze Schepper.

De bijbel is de openbaring van de Schepper en niet een wetenschappelijk boek waar we onszelf voor moeten verdedigen. David wist het gewoon niet, maar hij weet meer dan de meeste wetenschappers vandaag de dag weten. Hij kent de Schepper beter dan de wetenschappers de schepping kennen. En dat is waar het om gaat en dat maakt de bijbel het onfeilbare woord van God.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.