Moeilijk vers

Psalm 16

1 Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.
2 Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,
3 maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.
(Psalm 16:1-3)

Hier komen hele moeilijke verzen, vooral voor de vertalingen die zo dicht mogelijk bij de originele tekst willen blijven. Want dan kom je er haast niet uit over wat de tekst nu werkelijk wil zeggen. Want het lijkt een beetje alsof de tekst iets anders zegt dan wat een normale gelovige zou zeggen. Alsof David meer vreugde vindt in de machtigen der aarde dan in God.

De herziene staten vertaling heeft geprobeerd om zo goed mogelijk te vertalen wat er in het Hebreeuws staat. De wijzigingen die in andere vertalingen worden gemaakt zijn op twee plekken, in vers 2 dat er geen goedheid is zonder God en in vers 3 dat de heiligen de machtigen zijn in wie David alle vreugde heeft. Deze wijzigingen geven in de context van alle andere psalmen een veel logischer beeld van het hart achter de psalm.

Een psalm is een lied dat moet klinken en daarom is het niet raar als we gaan leren kijken naar het hart van degene die de psalm heeft geschreven. En dat is essentieel bij het lezen van de bijbel. Niet dat wij ons verlangen en ons hart in de bijbel leggen, maar dat we leren wat het hart van God is achter al die verzen. En soms is dat heel duidelijk, soms is het wat moeilijker, maar het moet geen discussie worden om theologisch niveau, het moet een verlangen zijn naar de geestelijke waarheid.

De bijbel is een geestelijk boek, een boek dat geschreven is met een geestelijk verlangen. God openbaart Zichzelf keer op keer zodat wij Hem beter kunnen leren kennen. En daar moeten we naar verlangen. En dan zijn deze verzen helemaal niet zo moeilijk. Zeker in onze tijd waarin we alles op het internet kunnen vinden.

Maak van dit vers geen struikelblok, maar maak het een vers waarin je moet nadenken over wat David echt wil zeggen. Want voor David is er geen adner goeds dan in God alleen, hij schept alleen vreugde in de heiligen der aarde, zij zijn werkelijk de machtigen die wat te vertellen hebben. Laat dat ons geloof zijn, laten we zoeken naar die waarheid, de waarheid die in God is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.