WWJD

Psalm 15

4 In zijn ogen is de verworpene veracht,
maar wie de HEERE vrezen, eert hij.
Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.
5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,
een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet.
Wie deze dingen doet,
zal niet wankelen, voor eeuwig.
(Psalm 15:4-5)

Voor iemand die echt bij God wil wonen is recht, recht en krom, krom. Zelfs als het in zijn eigen nadeel is dan zal hij toch aan de rechtvaardigheid vast blijven houden. Want dat is wat David ons vertelt in vers 4, zelfs als hij gezworen heeft tot zijn eigen schade zal hij niet terugkomen op zijn woorden. Dit gaat verder dan de straat op gaan als we het ergens niet mee eens zijn, dit is je eigen leven zo invullen dat rechtvaardigheid altijd zegeviert.

We maken elke dag keuzes, van klein tot groot. Maar voor die mensen die bij God willen wonen is elke keuze een belangrijke. De meeste van onze keuzes zijn gebaseerd op wat goed is voor ons of voor de mensen om ons heen. Maar als ons verlangen naar God is dan willen we kiezen voor God. Wat vindt God belangrijk?

De wwjd-bandjes zijn dan helemaal niet zo gek. We denken dan na over wat Jezus zou doen in onze omstandigheden. Dit moet een realiteit worden voor ons leven, alleen dan zullen we niet wankelen. Daarom moeten we onszelf oefenen in het sterker maken van ons geloof, we moeten oefenen in het verlangen naar rechtvaardigheid.

Hoe maak jij je keuzes? Is God voor jou de leidraad in het leven? Verlang jij naar waar God naar verlangt? We hebben geen andere optie als we Jezus echt willen volgen. Het is geen last die zwaar is, het is een verlangen die heerlijk is. We zoeken naar Hem, we verlangen naar Zijn liefde, Zijn goedheid.

We maken geen keuzes omdat het ons beter uitkomt, we maken keuzes omdat het God is die het beste met ons voor heeft. En dat is de weg naar succes, de weg tot overwinning. Het is geen zelfopoffering, het is een verlangen naar het goede in God. What would Jesus do?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.