God die lacht

Psalm 2

4 Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
 (Psalm 2:4-5)

Een kant van God waar we niet zoveel mee kunnen. Een God die mensen uitlacht, een God die mensen angst aanjaagt. Is dit een fout van deze psalmist omdat hij met menselijke ogen God een karakter probeert te geven? Is het zijn eigen haat die hij op God probeert te projecteren?

Het gevaar bestaat wel degelijk dat we als mensen een God verzinnen die past in hoe wij ons voelen. Een godsbeeld dat vaak geen recht doet aan God omdat het Hem beperkt in Wie Hij is. En het beeld dat deze psalmist schetst past daar vaak niet bij. En dat heeft vooral te maken met ons humanistisch beeld van de mensheid.

Want in het humanistisch wereldbeeld zijn de mensen slechts slachtoffers van hun omgeving. Een moordenaar heeft een slechte jeugd gehad. Homoseksualiteit is een aangeboren behoefte. Een dief had geen andere optie dan de criminaliteit in te gaan. Maar het zijn allemaal lieve mensen die kunnen veranderen als we er maar op de juiste manier mee omgaan.

En dat beeld klopt niet en dat kunnen we in de voorgaande verzen lezen. We leven in een wereld die God heeft veracht, waar geen enkele vrees is voor de Schepper van hemel en aarde. Mensen zijn geen lieverds, ze zijn egoïstisch in hun denken en doen. En dan kunnen we zien dat het lachen van God terecht is. Het is geen menselijk lachen, het is een bespotten van de trots en arrogantie van de mensen die niets met Hem te maken willen hebben.

Het is een lachen van ongeloof, een lachen omdat de mensen de realiteit niet willen zien. Het is de voorbode van de toekomst waar men naar toewandeld. Het humanisme zal niet kunnen blijven staan, het echt hart van de mensen komt meer en meer naar boven. En de mensheid zal daar verantwoording voor moeten afleggen. En het is God die Zijn toorn er over zal branden.

Het is niet populair, want we begrijpen dan niet hoe God een God van liefde is. Maar het probleem zit hem niet in dat beeld, het probleem zit hem in het beeld dat wij hebben van de mensheid. En daar moet wat aan veranderen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.