Verlangen naar een schoon geweten

1 Petrus 3

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. (1 Petrus 3:21-22)

Met het tegenbeeld waar Petrus het over heeft wordt het water van de vloed en het water van de doop bedoeld. Want het water van de vloed had een heel ander doel dan het water van de doop. Want het water van de doop behoudt ons en dat deed het water van de vloed duidelijk niet.

Het interessante aan deze verzen is dat het op een subtiele manier ons laat weten wat de doop nu werkelijk inhoudt. Want er is wel degelijk een mist dat over de doop hangt. In sommige kerken worden voornamelijk babies gedoopt in andere gemeenten moet men zelf een keuze maken. Maar op het moment dat men werkelijk begrijpt wat de doop betekent zal men het ook op het juiste moment doen.

Het is niet het wassen van het lichaam, dus een douche is niet hetzelfde als een doop. De doop behoudt ons, het is essentieel voor onze redding. Maar het is geen redding die ons bevrijdt van de hel, het is een verlossing van zonden. Petrus beschrijft het als het vragen aan God om een goed geweten in de opstanding van Jezus.

Maar als we de verzen hiervoor lezen dan is het schoonwassen van ons geweten niet hetzelfde als het wassen van onze herinneringen, alsof we vergeten zijn wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. De doop is dan een gebed naar de Vader met het diepe verlangen om werkelijk met een schoon geweten te leven. Het schone geweten dat bewust is van het feit dat onze zonden zijn betaald en we nu verder rechtvaardig mogen wandelen.

De doop is niet zomaar een ontgroeningsactiviteit waarin we laten zien dat we er ook bij horen. De doop is een gebed, een verlangen naar God om ook werkelijk heilig te zijn. En dit verlangen is voor de zonden die wij hebben gedaan, maar ook voor de zonden die ons van het schone geweten afhoudt. De doop is het verlangen om rein en heilig te wandelen in de opstanding van Jezus.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.