Grote broer

1 Petrus 3

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. (1 Petrus 3:21-22)

In Romeinen 8 noemt Paulus Jezus de oudste zoon en wij zijn Zijn broers en zussen. Wij zijn met Jezus opgenomen in het gezin van onze Vader in de hemel. Dit alles komt door het werk dat Jezus heeft gedaan aan het kruis en in Zijn opstanding. God heeft er voor gekozen om ons te adopteren, om ons erfgenamen te maken.

Dit klinkt ons misschien vreemd in de oren, maar het is wel de bijbelse boodschap. Het is Gods verlangen om ons aan te nemen als Zijn kinderen. En dit is heel belangrijk voor hoe wij in dit leven en ons geloof staan. Met een klasgenoot of collega gaan we heel anders om dan met onze broers en zussen. Onze relatie met Jezus is niet dat Hij zover van ons vandaan staat, maar dat we familie zijn. En uit die relatie mogen wij leven.

En dan komt de huidige plek van Jezus in een heel ander daglicht te staan. Jezus is opgestaan uit de dood als de Zoon van God. Hij is daarna opgevaren naar de hemel om de heerschappij te ontvangen uit de handen van Zijn Vader. Alles is aan Hem onderworpen, Hij die de eerstgeborene is. De engelen luisteren naar Hem, de machten en de krachten moeten aan Hem gehoorzaam zijn.

En nu is het Gods verlangen dat wij een innige relatie hebben met Jezus. Dat Hij in ons is en wij in Hem. Onze grote broer heeft alles in handen, onze grote broer kan bergen verzetten. Dit is niet zomaar een religie waar we aan meedoen met al onze activiteiten, wij hebben een relatie met de Zoon van God die alles in handen heeft.

Dit moet ons geloof geven, wij moeten vol vertrouwen in dit leven staan. We weten dat Jezus op de troon zit en regeert, we weten dat elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen. Maar we weten ook dat Hij de eerstgeborene is en wij zijn Zijn jongere geadopteerde broers en zussen. Hij kijkt naar ons om, wij staan aan de veilige kant van het leven. Er is geen angst, er zijn geen zorgen want onze grote broer kijkt naar ons om.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.