Een rechtvaardige ark

1 Petrus 3

18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. (1 Petrus 3:18-20)

Er is een geestelijke wereld waar vele christenen geen weet van hebben. Maar Petrus heeft het hier toch over een gevangenis waar de geesten van de ongehoorzame uit de tijd van Noach gevangen zitten. En toen Jezus heenging, ging hij nog even langs bij deze geesten.

Petrus heeft blijkbaar wel een duidelijk beeld van wat Jezus gedaan heeft, ook nadat Jezus was opgestaan uit de dood en was heen gegaan. En de enige manier om dit te weten is als God dit openbaart en dat kan via visioenen of dromen. Het probleem is dat wij deze mogelijkheid hebben uitgesloten, we geloven niet meer in dromen of visioenen van God.

Voor ons is dit een raar vers omdat het uit een hele andere wereld komt. Een geestelijke wereld die in sterk contrast staat met deze wereld. We kunnen dit vers daarom ook niet in onze context neerzetten. Om hier dan een theologie aan op te hangen is heel gevaarlijk en zeker af te raden. Petrus schrijft het met een andere reden, hij wil een karakter van Jezus openbaren.

Want het is Jezus die gestorven is in Zijn rechtvaardigheid voor onze onrechtvaardigheid. En het gaat verder, Jezus is in Zijn rechtvaardigheid weer opgestaan en heengegaan. En die rechtvaardigheid van Jezus stopt daar niet, want ook in de geestelijke wereld schijnt Zijn rechtvaardig licht. De geesten in die gevangenis hebben Jezus voorbij zien komen en Zijn rechtvaardigheid gezien.

En dat is de boodschap, de kans die Jezus ons geeft. Net als in de tijd van Noach toen Noach bezig was met de ark. Een tijd waarin mensen nog tot inkeer konden komen. Ook al was men onrechtvaardig, God in Zijn rechtvaardigheid gaf iedereen de optie tot redding. Jezus is onze ark waar wij in onze onrechtvaardigheid mogen ingaan.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.