Een goed geweten

1 Petrus 3

16 En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. (1 Petrus 3:16-17)

In het Engels noemt men het geweten: ‘conscience’. Eigenlijk betekent het gewoon dat we bewust zijn van onze daden, we weten waar we mee bezig zijn. Daarom is het soms al confronterend voor mensen om alleen maar na te denken over wat ze doen met hun leven. Ze willen er niet over nadenken want dan hoeven ze het ook niet te beoordelen. Ze hebben dan alleen maar een goed geweten omdat ze het geweten niet gebruiken.

Heb jij een goed geweten? Want ook wij in de meer traditionele gemeenten hebben een manier verzonnen om ons geweten te sussen. Eigenlijk hebben we onszelf er van overtuigd dat we toch wel slecht blijven totdat we in de hemel komen. We proberen naar eigen zeggen onze ‘best’ te doen want God verlangt er toch wel naar dat we een beetje ons best doen, maar voor de rest blijven we zitten met onze wat moeilijkere zonden.

Nu is dit geen gangbare denkpatroon in de bijbel, net zoals Petrus hier ons oproept om echt een goed geweten te hebben. En dit is niet denken dat we wel een goed persoon zijn maar dat is weten dat we voor God kunnen staan als een echte rechtvaardige. En natuurlijk deze rechtvaardigheid komt niet door ons eigen kunnen, maar God heeft wel een weg gebaand voor ons om rechtvaardig te kunnen wandelen.

En eigenlijk wat deze overdenking wil doen is het geweten in ons aanwakkeren. Niet langer gaan we ons geweten sussen met allerlei excuses. De lat ligt hoog, God is heilig en Hij verlangt er naar dat wij ook heilig zijn. Een schoon geweten is een geweten dat gewassen is door het bloed van Jezus en wandelt in de kracht van de Heilige Geest.

En dan hebben we ook een schoon geweten op het moment dat mensen ons veroordelen. Want dat is veel mooier dan dat mensen tegen ons ingaan terwijl we nog zoveel aan ons hebben kleven. Want op het moment dat wij in Zijn kracht heilig wandelen krijgt God werkelijk alle eer van ons leven.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.