Onbeschrijfelijk

1 Petrus 2

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petrus 2:24-25)

Jammer dat het maar twee verzen zijn, het zou ook in miljoenen woorden beschreven kunnen worden. En dan nog zal het niet genoeg zijn, want eigenlijk is het onbeschrijfelijk. Want wat Jezus daar aan het kruis heeft gedaan is zo groots en zo diep. Zover het oosten is van het westen, zover is de zonden van ons leven afgenomen daar aan het kruis.

En alleen dit gegeven al is onbeschrijfelijk. Want wij zijn met Hem aan het kruis gestorven. Zie jezelf daar hangen, sterven aan het leven dat we hier op aarde zo hebben opgebouwd. Denk aan een lekkere appeltaart of iets anders en hou dat voor je neus terwijl je hangt aan het kruis, die appeltaart doet er helemaal niets meer toe. Hoe vaak we er ook naar hebben verlangd, aan het kruis bestaat het niet meer.

We sterven aan ons oude leven, we sterven aan die diepe verlangens die ons elke keer weer in de zonden trok. We sterven aan de trots die wij hadden over wat wij allemaal bereikt hadden. En nog steeds zijn er woorden tekort voor het grote werk dat Jezus daar aan het kruis heeft volbracht. Maar we mogen weten dat het maar 1 doel heeft en dat is dat wij wandelen in de liefde en goedheid die de Vader ook heeft.

Jezus heeft alles gedragen, alle zonden die wij hebben gedaan. Leg ze maar denkbeeldig op de schouders van Jezus, de leugens, het overspel en ga zo maar door. Met Jezus gaat het allemaal het graf in om nooit meer naar boven te komen. Met Jezus is nu de hele strafblad van ons leven van ons afgenomen. De aanklager zit met en mond vol tanden omdat hij naar een lege ordner zit te kijken.

Kunnen wij het onszelf inbeelden? Zien wij onze zonden daar aan het kruis, zien wij het diepe verlangen van de Vader om ons leven rechtvaardig te maken? Het is onbeschrijfelijk en daarom hebben wij de taak om ook dit verlangen in ons te laten leven. Een rechtvaardig leven, een leven dat vol is van de vruchten van de Heilige Geest. Want dat is waarom Jezus daar aan het hout hing, het is onbeschrijfelijk.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.