Geroepen voor wat?

1 Petrus 2

21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; (1 Petrus 2:21-23)

Weten we nog dat de uitverkiezing iets moois is en niet iets om bang voor te zijn? Het is om ons te bemoedigen zodat we weten dat God ons niet toevallig tegenkwam, Hij verlangde al naar ons nog voordat we aan Hem dachten. En daarom heeft Hij ons geroepen. En de volgende vraag is: weten we nu ook dat Hij ons niet zomaar geroepen heeft, maar dat Hij een doel heeft?

Want daar heeft Petrus het over, we zijn geroepen om te wandelen zoals Jezus wandelde. En natuurlijk zijn er vele aspecten aan de wandel van Jezus, zo zijn er de wonderen en tekenen, zo is er zijn wandel in heiligheid en liefde. Maar Petrus heeft het hier over een aspect dat erg onderbelicht is in onze gemeenten.

Want we zijn geroepen om te lijden, met een lange ‘ij’. We zijn door de Vader geroepen om te zijn als Hij en over ons heen te laten lopen. En dit gebeurt niet omdat we het tuig van de maatschappij zijn, maar omdat we juist heilig in liefde willen wandelen. Jezus is het voorbeeld, Hij hing daar aan het kruis voor de zonden van de wereld, terwijl de menigte Hem mokte.

Willen wij wel geroepen zijn door de Vader? Natuurlijk willen we het eeuwige leven, natuurlijk willen we de zegeningen, maar willen we ook echt in de voetsporen van Jezus wandelen? Want die voetsporen hebben bloedsporen, ze hebben het bewijs van een lijden dat niet rechtvaardig was.

De sleutel voor dit alles ligt in het laatste gedeelte van vers 23, want Jezus gaf Zichzelf over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Dan maakt het niet meer uit wat de mensen met ons doen, uiteindelijk is het de Vader die alles in handen heeft. Hij heeft ons geroepen om voor de 100% op Hem te vertrouwen, wat er ook gebeurt in ons leven.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.