Herder en opziener

1 Petrus 2

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petrus 2:24-25)

Petrus noemt Jezus hier een Herder en Opziener van onze zielen. Het maakt Jezus verantwoordelijk voor ons leven. Zoals een herder verantwoordelijk is voor de schapen, de veiligheid, de gezondheid en het voedsel, zo wil Jezus ook verantwoordelijk worden voor ons leven. En in die context moeten wij ook het lijden en het kruis van Jezus zien.

Een herder zal er alles aan doen om zijn schapen gezond te houden en te beschermen tegen het gevaar. Jezus is voor onze zonden gestorven, Zijn striemen hebben ons genezen. Het probleem is dat wij als schapen ons eigen verhaal er van hebben gemaakt. Wij hebben een evangelie gecreëerd dat precies past bij onze omstandigheden.

Denk aan het voorbeeld van het verloren schaap. Als dat schaap nu eens een eigen evangelie ging verzinnen, een evangelie waarbij hij zich neerlegt bij de situatie. Want hij is daar zelf terecht gekomen, het is zijn eigen schuld, de herder houdt wel van hem maar mag zelf bepalen wat hij doet. En zo kan het schaapje nog wel even doorgaan, maar elk onderdeel van zijn evangelie rechtvaardigt de situatie waarin hij is terecht gekomen en het mist elk vertrouwen in de herder.

Een herder heeft het beste voor met zijn schapen. In ons geval betekent dat dat Hij er naar verlangt dat wij wandelen in liefde en blijdschap. Maar ook dat wij wandelen in de kracht van Zijn genezing. Want Jezus heeft niet voor niets geleden voor onze ziekten. Petrus is er heel duidelijk de striemen van Jezus hebben ons genezen.

En Petrus weet dit omdat God dat heeft voorzegd door de profeet Jesaja. Daar heeft Jesaja al gezien dat Jezus zou lijden om ons te bevrijden van onze zonden, Hij zou gegeseld worden voor onze ziekten.

Wat voor evangelie heb jij voor jezelf gemaakt? Is Jezus jouw opziener die jouw leven leidt? Is Jezus jouw herder die voor jou wil zorgen en jou wil genezen?

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.