Wie we zijn

1 Petrus 2

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (1 Petrus 2:9-10)

Hebben wij wel door wie we zijn? Denk aan de dochters van onze koning, op een gegeven moment hebben ze door dat ze niet een gewoon leven hebben, maar echt geboren zijn in een bijzonder gezin. En dat zal echt niet van de een op andere dag gaan, langzamerhand zullen er momenten zijn dat ze hun leven moeten vergelijken met de rest van Nederland. En dan reflecteren ze op hun eigen leven en begrijpen ze wat een ander leven ze hebben.

Nogmaals de vraag: Hebben wij wel door wie we zijn? Want Petrus stopt hier zoveel krachtige informatie over onze identiteit in twee verzen. Wij zijn een uitverkoren geslacht, God heeft ons geroepen om een koninklijke priesters te zijn. Laat het wel duidelijk zijn dat Petrus het woord uitverkoren niet schrijft om ons onzeker te maken, het is bedoeld om ons sterk te maken in ons geloof.

God heeft jou gekozen om bijzonder te zijn, een heilig volk. God heeft jou tot Zijn eigendom gemaakt. En ook dit is niet om ons minderwaardig te voelen als mens, alsof we niet onszelf mogen zijn. Het is een voorrecht om van Hem te zijn, geroepen uit de duisternis in heerlijk licht. Onderdeel van een volk dat gezegend is in Zijn ontferming.

Weten we wel wie we zijn? Onze positie is nog nooit zo sterk geweest, al gaat de hele wereld om ons heen in oproer, wij zijn geborgen in Zijn ontferming. Wij zijn gekozen in Zijn liefde om heilig te zijn, zodat de wereld Gods werk kan zien in ons leven. Wij zijn bijzonder, wij zijn gekozen, wij zijn geroepen om anders te zijn.

Wij behoren tot het volk van God. Weet jij dat?

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.