Daily Archives: June 16, 2017

Gods DNA

1 Petrus 1 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Gods DNA