Mouwen opstropen

1 Petrus 1

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:13-16)

Op het moment dat we de keuze maken om Jezus te volgen ontstaat er een heel ander leven met hele andere regels. Het is een leven dat een veel hogere standaard heeft dan we voorheen hadden. Het is eigenlijk helemaal niet raar dat mensen naar ons kijken als arrogant, niet omdat we denken beter te zijn, maar wel omdat we verlangen naar een beter leven dan voorheen.

En daar moeten we aan blijven werken in dit leven. Want dat is de boodschap van Petrus in deze verzen, we moeten uitkijken dat we niet terugvallen in het oude leven. Ten eerste moeten we er aan blijven denken. Het geloofsleven moet niet op de achtergrond raken van ons leven, maar we moeten er altijd actief mee bezig blijven. Dat is wat het betekent om de lendenen van ons verstand te omgorden, ofwel onze mouwen opstropen.

We moeten ook nuchter blijven of dat nu van alcohol is of iets anders maakt niet uit. Op het moment dat we niet meer nuchter kunnen nadenken omdat de omstandigheden ons in de hoek drukken en de wanhoop ons nabij is, zal het geloof ook in de verdrukking raken. We zullen verkeerde beslissingen, beslissingen die uit angst worden genomen.

En we moeten op de genade van God vertrouwen, het is Gods plan om ons leven naar een hoger level te tillen en Hij zal in de kracht voorzien. Want God is heilig en Hij is er meer dan tevreden mee. En deze heiligheid verlangt Hij ook in ons leven. Niet omdat het zo’n zware last is, maar omdat het een veel beter leven is. Laten we onze mouwen opstropen en aan het werk gaan.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.