Speurwerk

1 Petrus 1

10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. (1 Petrus 1:10-12)

Zou er ooit een kolonie op mars worden gesticht? Misschien niet een alledaagse vraag die ons bezig houdt maar het komt wel steeds dichterbij en er zijn genoeg wetenschappers die zich er wel mee bezig houden. En het lijkt er zelfs op dat het zeer binnenkort toch echt gaat gebeuren. En met de tegenwoordige techniek zijn er zoveel meer mogelijkheden waar we ons in kunnen verdiepen. Hoe gaat de toekomst er uit zien?

Maar voor mensen die weten dat er een God is is er een hele andere vraag belangrijk: hoe gaat de toekomst met God er uit zien? En Petrus beschrijft hier de profeten van het oude testament die er naar gezocht en gespeurd hebben. Maar hoe kunnen we daar nu naar zoeken, wetenschappelijk is het niet mogelijk.

Petrus heeft het over de Geest van Christus die in deze profeten woonde. Met andere woorden ze zochten en verlangden er naar om de tijd te weten die op Gods hart leefde. En op het moment dat we daar serieus mee bezig zijn dan zullen we antwoorden vinden. Want deze openbaringen zijn niet op een wetenschappelijke manier alleen door slimme mensen uit te vinden, het is Gods hart waar wij ons in moeten verdiepen.

En dat is wat de profeten deden, zij stonden in contact met de Geestelijke wereld. Niet een magische spoekie wereld, maar de geestelijke werkelijkheid. En daar gonsde het van het plan van God, zelfs de engelen wilden zich er in verdiepen. En de profeten begrepen meer en meer van het plan van God, ze begrepen zelfs dat het plan niet voor hen alleen was, maar dat zij slechts de boodschappers waren van het plan. Zij dienden ons die onderdeel zijn geworden van het plan.

Helaas zijn er christenen voor wie het geen steek interesseert wat Gods plan is met ons leven en met deze schepping. Maar we mogen weten dat de bladzijde van Gods geschiedenis elke keer wordt omgeslagen voordat het gebeurt. Daarom zijn er ook vandaag nog profeten nodig die luisteren naar de Heilige Geest die ons openbaart wat er op het hart van God ligt. Ben jij bereidt om te zoeken en speuren?

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.