De Heilige Geest

1 Petrus 1

5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:5-7)

Hier beschrijft Petrus het leven van een christen in de tijd die we hier op aarde hebben. Een tijd waarin we op vijandig gebied leven. En als we op vijandig gebied leven dan hebben we ook echt de kracht van God nodig die ons bewaakt. De kracht waarop we mogen vertrouwen, de kracht die ons brengt tot de zaligheid.

Zoals Petrus het hier beschrijft hebben we de bescherming van God nodig om zo sterk te blijven staan tot het einde toe. Want alleen dan zullen we de eeuwige zaligheid ontvangen. En dat is belangrijk om ons te beseffen, want er is wel degelijk een mogelijkheid om de wedstrijd niet tot het einde toe uit te zitten.

Dit is niet om ons bang te maken, zo moeten we Gods woorden nooit lezen. God is dan als een coach die duidelijk maakt dat als we de tweede helft er niet tegenaan gaan het andere team ons echt van de mat gaat lopen. Het is om ons moed te geven, geloof dat we er nog tegenaan kunnen gaan.

Ja we moeten strijden maar we mogen weten dat de kracht van God met ons is. En als we dat weten dan mogen we er van overtuigd zijn dat we gaan overwinnen. Hij is onze kracht in Hem mogen we wandelen. Laten we ons daar van bewust zijn deze dagen dat we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Het is geen leuke tijd waarin we wat vrije dagen hebben, het is de kracht die we nodig hebben in onze strijd om te volharden.

De Heilige Geest is de kracht van God die we nodig hebben. Maar zolang we ons niet bewust zijn van het feit dat we op vijandig gebied wonen zullen we niets doen met die kracht. Maar wees er van overtuigd, we hebben God kracht echt nodig. Het kwaad komt steeds dichterbij er is geen houden meer aan zonder de kracht van God.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.