De ervaringsdeskundige

1 Petrus 1

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petrus 1:1-2)

 

We moeten ons hierbij realiseren wat Petrus allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft de kracht van God van heel dichtbij gezien in het leven van Jezus. Hij was er bij toen Jezus werd gemarteld en Hij was er bij toen Jezus daar weer levend voor hem stond. Hij heeft de kracht van de opstanding ervaren in zijn beste vriend.

Als Petrus het dan heeft over wederom geboren worden, dan weet hij dat het dezelfde kracht is waarin Jezus is opgestaan. En als wij dit zelfde geloof ook zouden hebben, zouden we veel meer waarde hechten aan het werk dat Jezus in ons leven aan het doen is. Wedergeboren worden is dan niet een paspoort ontvangen waarmee we door de veiligheidspoortjes van de hemel komen.

Petrus begrijpt wat voor genade dit is, dit is geen ticket naar de hemel cadeautje dat God ons heeft gegeven, dit gaat zoveel dieper. De genade van God geeft ons een kans om toch weer in die heiligheid te wandelen waarmee Hij Adam en Eva had geschapen. Een levende hoop om weer te kunnen eten van de boom des levens.

Sterker nog er ligt een erfenis voor ons klaar die in de hemel bewaard wordt. Een eeuwige erfenis, een leven dat onverwelkbaar is. En dat is pas genade, God heeft ons vergeven in Jezus, God heeft ons gewassen in Jezus en God heeft ons bevrijdt van de zonden in Jezus. En dan zijn we klaar om te ontvangen de kracht van het leven waar Jezus door is opgestaan.

We hoeven niet hetzelfde te hebben ervaren als Petrus om dit echt te begrijpen. We moeten vol geloof Jezus het werk laten doen in ons leven. Ons leven vol van Zijn kracht laten veranderen, Zijn genade toelaten.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.