Petrus

1 Petrus 1

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. (1 Petrus 1:1-2)

Petrus is een hele andere apostel dan Paulus. Paulus was onderlegd in de geschriften en heeft dat heel duidelijk kunnen gebruiken in de rest van zijn leven. Paulus had zich niet tegen de wetten en profeten af gezet maar had het omarmt voor het Koninkrijk van God. Petrus was geroepen toen hij nog een visser was, hij had al wel interesse in God, maar was niet zo onderlegd als Paulus.

Maar voor het Koninkrijk van God maakt dat niets uit, het gaat niet om de bagage die we hebben, het gaat om het evangelie. En niet iedereen hoeft het net als Paulus te doen en ook niet net als Petrus. We mogen allemaal ons eigen geloof hebben ons eigen verlangen om God te dienen.

Paulus had het verlangen dat mensen Jezus zouden volgen, Petrus had precies hetzelfde verlangen. Petrus zal nooit zo’n redenaar als Paulus zijn geworden, maar dat betekent niet dat zijn boodschap minder waarde heeft. Waarschijnlijk heb jij geen theologie gestudeerd, dat betekent niet dat jouw boodschap over het Koninkrijk van God van minder waarde is.

Ook jij bent uitverkoren door God de Vader, Hij heeft jou uitgekozen om onderdeel te zijn van het Koninkrijk van God. Ook jij hebt de Heilige Geest ontvangen, de kracht in ons leven die alles anders maakt. De kracht die ons helpt om heilig te leven.

Daarom zijn de woorden van Petrus en de woorden die wij spreken net zo belangrijk. Ook wij hebben een boodschap voor de mensen om ons heen. Een boodschap van genade en vrede en een verlangen om die genade en vrede te zien groeien in de levens van de mensen om ons heen. Daar hoeven wij geen Paulus of Petrus voor te heten.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.