Het keerpunt

2 Timotheus 2

8 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. 10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. (2 Timotheus 2:8-10)

Als we vandaag de dag getuigen zijn van iemand die uit de dood opstaat dan zal dat een blijvende indruk achter laten. Dat is zo’n enorme ervaring die ons leven op z’n kop zet. En zo moeten we ook naar de opstanding van Jezus kijken, maar dan nog extremer. Want dit is niet zomaar een opstanding, dit is het kruispunt waar de geschiedenis van de wereld een hele andere kant op ging.

Radicaal werd het leven omgebogen en mogen we getuigen zijn van het nieuwe seizoen dat de opstanding van Jezus bracht. Een seizoen waarin wij met Jezus ook uit de dood zijn opgestaan. Niet langer zijn wij slaven van de dood en het verderf, maar in Jezus zijn wij overwinnaars over de dood en mogen wij eeuwig leven.

En daarom kan Paulus zo luchtig zeggen dat hij om dit evangelie verdrukking lijd. Het is alsof Paulus wil zeggen: wie wil er hier nu niet om lijden? Want deze werkelijkheid is zo machtig en mooi, dit gaan we niet opgeven, zelfs niet als we gevangen worden genomen om dit evangelie.

Paulus gaat nog een stap verder, want hij weet dat dit evangelie verder gaat ook al zit hij gevangen. Eerst heeft hij het over zijn evangelie, de boodschap die hij predikt en dan heeft hij het over het evangelie dat niet gestopt kan worden. Want het woord van God is niet gebonden door boeien, niets kan het stoppen. En dat is de waarheid, de waarheid kan nooit en te nimmer worden tegengehouden.

Laten we stoppen met ons klagen en jammeren. Het is zo zielig wat we elke keer weer doen, het klagen over de luxe dat we missen of de liturgie die net even anders zou moeten. We leven voor het evangelie en daar moeten we alles voor over hebben. Hij is waardig alle lof en eer, de opstanding van Jezus het keerpunt van ons leven.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.