Het geheim van meditatie?

2 Timotheus 2

7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. (2 Timotheus 2:7)

Dit is 1 van de belangrijkste uitgangspunten van de overdenkingen die hier worden gepubliceerd. De overdenkingen hebben niet tot doel om mensen te overtuigen van een bepaalde mening maar mensen aan het denken te zetten. Want uiteindelijk zijn het niet de woorden die mensen moeten aanraken, maar is het de openbaring die van God komt.

We hebben misschien wel van het woord meditatie gehoord, waarschijnlijk hebben we daar niet een al te goed beeld van. We denken dan aan zweverige types die aan het hummen zijn. Maar er is wel degelijk een bijbelse vorm van meditatie en dat is waar Paulus het hier over heeft.

Op het moment dat wij na gaan denken over de woorden van God zijn we net als Nathanael die onder een boom zit. We overdenken de woorden van God en laten daarmee zien dat we werkelijk de waarheid willen weten. Als we altijd maar druk zijn met ons leven en geen tijd nemen om de woorden van God te overdenken laten we duidelijk merken dat we niet geïnteresseerd zijn. Maar op het moment dat we daar wel de tijd voor nemen is het God die ons inzicht zal geven.

Deze overdenkingen zijn niet de sleutel voor een beter geestelijk leven. Het is onze houding, ons verlangen dat God zal beantwoorden met Zijn openbaring. Als wij bereidt zijn om Zijn woorden te overdenken, dan zal God daarop antwoorden. Maar wij zijn aan zet, wij zijn degene die met een open hart moeten verlangen naar Zijn woorden.

Ook al is het in het begin moeilijk, blijf volharden, blijf zoeken naar de waarheid. En God zal ons die geven. Blijf denken over de woorden die God ons gegeven heeft en Hij zal onze ogen openen. Dat is de enige sleutel er is geen geheime methode, er is geen speciale manier van mediteren, het is ons verlangen dat we laten zien door te blijven denken aan Zijn woorden.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.