Schamen? Waarom?

2 Timotheus 1

8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, 11 waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. (2 Timotheus 1:8-11)

Schamen is niet slechts een gevoel, het is een handeling waarin we proberen iets te verbergen wat we niet willen laten zien aan de wereld. Op de een of andere manier zijn we bang voor wat mensen over ons zullen denken als ze het wel zien. En dat kan het geval zijn bij ons vertrouwen op God. Want de wereld heeft heel duidelijk laten weten, dat vertrouwen op God achterhaald is.

Het leven van Paulus ziet er radicaal uit, veel mensen zullen niet echt positief over hem hebben gedacht. Het christendom was nog niet geaccepteerd als een echte religie en daarom werd men raar aangekeken. Hier in India zijn christenen ook in de minderheid, ze worden gezien als de minsten op de sociale ladder. Om er echt volmondig voor uit te komen is dus geen pretje, zeker als de familie er niet in meegaat.

In deze situatie is het dus erg gemakkelijk om je te schamen. En Paulus schijnt dan ook een beetje bang te zijn dat Timotheus zichzelf hier tegen wil beschermen. Maar hoe kunnen we hier tegen vechten, hoe kunnen we onszelf stoppen voor het schamen voor het evangelie? Heel makkelijk, gewoon doen wat Paulus hier doet.

Paulus somt namelijk de gigantische werken van God op. Hij wil dat Timotheus daar op gericht blijft, niet kijken naar wat andere mensen zullen gaan denken, maar kijken naar wat God aan het doen is. Want dan valt alle reden voor schamen weg, dan hebben we niets meer te verbergen.

Dit is het antwoord voor onze standvastigheid, dit is het antwoord voor elke aanval op ons leven, Gods heerlijkheid is zoveel groter, Zijn werk in ons leven is zoveel machtiger. Er is geen reden om te twijfelen, er is geen reden om ons te schamen. Een leven in de kracht van God is een leven vol van blijdschap en vrede, omdat Hij aan het werk is in ons. En daarvoor hoeven wij ons niet te schamen, nooit niet.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.