Geloof jij dat?

2 Timotheus 1

12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. 13 Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is. (2 Timotheus 1:12-14)

Misschien kennen we het programma ‘wie van de drie’, een programma waarin 1 persoon de waarheid spreekt en de twee anderen liegen. De vraag is dan wie geloof je? En op deze manier moeten we het woord geloof ook gebruiken in onze relatie met God. Wie geloof je? Op Wie vertrouw je? Is God een leugenaar, maakt Hij er maar een spelletje van?

Voor Paulus is het duidelijk, hij gelooft God, hij vertrouwt er op dat Hij bij machte is. Paulus vertrouwt er op dat God iets heeft voor hem en hij dat zal ontvangen op die grote dag. Het gemis in dit leven weegt niet op tegen dat wat God voor hem heeft klaarliggen. Paulus ondergaat al deze verdrukking omdat hij werkelijk er op vertrouwt dat het niets is vergeleken met wat er voor hem klaarligt.

Dit is een teken van oprecht geloof. Paulus laat met zijn leven zien dat het menens is voor hem. Wat maakt zo’n nieuwe auto nu uit, waarom moeten we een huis met een zwembad, moeten we echt steeds meer geld vergaren? Geloof jij echt dat God bij machte is om iets klaar te hebben liggen voor jou? Jezus is er heel duidelijk over, er wordt een plek voorbereidt voor ons.

Echt geloof gaat verder dan het vertrouwde riedeltje op onze ‘heilige’ zondag. Geloof is als een zaadje dat in ons hart moet gaan groeien. Het onderwijs van God moet dan een plek vinden in ons leven waardoor er naar gaan handelen. Het vertrouwen op God wordt dan de leidraad voor wat we doen. Laten we werken aan dit geloof, een vertrouwen in een God die niet liegt. Zijn woorden zijn onze enige hoop in dit leven en het eeuwige leven.

Laten we bidden tot de Heilige Geest dat we worden beschermd, dat dit zaadje dat in ons groeit niet zal sterven. Want dat is waar Paulus Timotheus toe oproept. Wees sterk in de Heilige Geest, bescherm jezelf tegen de doorns van deze wereld. Werk samen met de Trooster die altijd bij je is om je op het goede pad te leiden. Dit is niet passief wachten op wat de Heilige Geest gaat doen, maar actief de Heilige Geest betrekken bij jouw leven. Geloof jij dat?

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.