Niet alleen

2 Timotheus 2

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. (2 Timotheus 2:1-6)

Dit is een bemoediging of we het nu willen aannemen of niet, Paulus heeft tot doel om Timotheus te sterken in zijn geloof. Hij moet weten dat hij er niet alleen voor staat, dit werk is niet bedoeld voor mensen die het in hun eentje willen doen. Zelfs Paulus wil dit niet alleen doen en daarom bemoedigt hij Timotheus om ook andere mensen te onderwijzen die er ook op uit kunnen gaan.

Een zendingsorganisatie die opgebouwd is door een bepaalde persoon en daar zijn naam aan het verbonden, heeft deze verzen niet begrepen. Maar ook mensen die alles verwachten van een dominee, hij moet bezoeken afleggen, hij moet mensen trouwen, hebben het ook niet begrepen. Zo werkt het Koninkrijk van God niet.

We zijn met elkaar en moeten daarin groeien. En zo werkte Paulus ook in zijn leven. Hij mocht dan een roeping hebben, maar die roeping bleef hij delen met de mensen die hij aanraakte met het evangelie. En als we dan de voorbeelden zien waar Paulus het over heeft dan zien we dat we daarin gefocust moeten blijven.

Hij heeft het over een soldaat die gefocust moet blijven op zijn werk, iemand anders zorgt wel voor het eten. Een atleet die gefocust moet blijven op de eindstreep maar daarbij niet probeert om vals te spelen. Een landbouwer die hard moet werken mag weten dat hij de eerste zal zijn die er van mag genieten. We hebben een doel, we mogen vooruit kijken, maar het doel is niet dat wij alles alleen voor elkaar moeten boksen.

Laten we gefocust blijven op wat God op ons pad legt, laten we daarin trouw zijn. Laten we samenwerken en de verantwoording delen met andere mensen. Uiteindelijk mogen we weten dat we beloond zullen worden voor het werk dat we hebben ontvangen van God. En dat is de bemoediging, we staan er niet alleen voor, maar het kleine deel dat we mogen doen laten we het met volle overtuiging doen.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.