Waarderen

1 Timotheus 5

17 Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. 18 Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard. 19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. 20 Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. (1 Timotheus 5:17-20)

Weer is daar de balans in het advies van Paulus. Aan de ene kant de complimenten voor ouderlingen die het goed doen, aan de andere kant als er iemand is die het niet goed doet moet daar ook wat van gezegd worden. Dit is het wandelen in de rechtvaardigheid van God, we vrezen dan niet mensen maar God. We waarderen mensen op basis van Gods oordeel van die mensen.

Paulus benadrukt ook dat ouderlingen in het openbaar terecht gewezen moeten worden. Het is namelijk een openbare functie die ze bekleden, een voorbeeld functie. Dus ook in de fouten die ze maken moeten ze als voorbeeld fungeren. Dit is een stap die misschien beschamend kan zijn voor de ouderling, maar uiteindelijk is het de beste stap naar bevrijding en vergeving.

Om leider te zijn is niet makkelijk, er ligt een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Soms voelen we ons alleen staan, men ziet niet wat er allemaal moet gebeuren. Het is dan helemaal niet raar om daar complimenten voor te geven. Paulus heeft het over eer geven die men waard is.

Deze eer is niet te vergelijken met de Oscaruitreikingen. Het gaat hier niet om iemand die we op een voetstuk te zetten. Het gaat hier om de erkenning van de gaven die God heeft gegeven, erkenning van taken die mensen hebben ontvangen. Vaak worden die taken bemoeilijkt door jaloezie, mensen die het niet kunnen uitstaan dan deze persoon een ouderling is. En daarom is het zo belangrijk om een bepaalde positie vastigheid te geven.

Leiderschap is belangrijk, belangrijk dat het puur is, de juiste motivatie. Leiderschap is belangrijk omdat het een voorbeeld is voor de rest van gemeente. Mensen moeten kunnen volgen. Voor leiderschap is het belangrijk dat het vanuit God komt, dat mensen luisteren naar wat God heeft te vertellen. En daar moet we geen stoorzenders in tolereren, niet bij degenen die luisteren en niet bij degenen die spreken.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.