Het geloof

1 Timotheus 5

16 Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn. (1 Timotheus 5:16)

Ons geloof eist veel meer van ons leven dan elke week op zondag een kerkdienst bijwonen. Ons hele leven moet bepaald worden door ons geloof. Niet omdat we een stel regels aanhangen, maar omdat we vol zijn van de overtuiging dat we willen zijn zoals God ons bedoeld heeft.

Jezus heeft het er niet voor niets over dat er geen enkele pennenstreek verwijderd zal worden uit de wet, ook niet nadat Hij Zijn werk heeft volbracht. En volgens mij is de kerk dat vergeten. We zijn zo bang geworden voor eigen rechtvaardigheid dat we alles wat met rechtvaardigheid te maken heeft in de prullenbak gooien.

Maar het doel van het werk van Jezus is juist onze rechtvaardigheid. En daarom is het voor een christen niet meer dan normaal om voor de ouders te zorgen. Het geloof is juist de drijfveer om verder te gaan waar de rest van de wereld stopt. De oproep van Paulus is dus helemaal niet zo raar, wij die Jezus volgen hebben een hele andere maatstaf. En deze maatstaf kunnen we niet op anderen leggen, maar moeten wij in de kracht van de Heilige Geest volgen.

Het is niet de taak van de dominee om onze ouders op te zoeken in het verzorgingstehuis. Het is onze taak, wij moeten het respect opbrengen om tot de dood toe voor onze ouders te zorgen. Omdat wij het geloof hebben, een andere reden is er niet.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.