Een mooie taak

1 Timotheus 5

13 En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn. 14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven. 15 Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. (1 Timotheus 5:13-15)

Vrouwen kunnen hierdoor gepikeerd raken, ze voelen zich misschien weggezet als de zwakke helft van de schepping. Maar dan lezen we dit niet goed. Zowel mannen als vrouwen hebben hun zwakheden en zolang we dat niet erkennen zullen we nooit over dit vraagstuk uitgepraat raken. Maar er zijn zwakheden specifiek voor mannen waar de duivel altijd probeert doorheen te prikken en zo ook bij de vrouw.

We kunnen simpel weg er niet omheen dat wij anders zijn. Lichamelijk, maar ook op andere vlakken. En hier richt Paulus zich op de vrouw, op de zwakheid waar de duivel zich elke keer weer aanvalt. Hier moeten de vrouwen bewust mee bezig zijn, want als men dat niet doet valt men elke keer in die valkuil.

Het is geen nadeel dat vrouwen kinderen kunnen krijgen, het zit niet in de weg. Het is juist het mooiste waar wij mannen jaloers op moeten zijn. Zij mogen leven geven, zij mogen het nieuwe leven van binnen laten groeien. En daarna mogen ze de verantwoordelijkheid nemen om het verder te laten groeien. En de bewoording die Paulus daarna gebruikt zegt al genoeg, zij mogen het huis besturen.

Dit is geen kleine taak, dit is een heerlijke verantwoordelijkheid die vrouwen met beide handen mogen aangrijpen. En daarbij bewust bezig blijven om het kwaad buiten de deur te houden. Bewust zijn van de zwakten en in gebed blijven volharden om een vrouw te zijn zoals God hen heeft geschapen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.