Levende God

1 Timotheus 4

10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. 11 Beveel deze dingen en onderwijs ze. (1 Timotheus 4:10-11)

Is 1 keer per week op zondag wel genoeg? Hebben we niet veel meer onderwijs nodig? We spenderen minimaal 12 jaar in school en vele van ons nog veel meer. Maar als het over geestelijk onderwijs gaat dan is er slechts een minderheid onder de christenen die 1 jaar van hun leven apart willen zetten om op God gericht te zijn. En vaak zijn dat jongeren die even niet weten wat ze verder moeten doen na de middelbare school.

Is dit serieus met ons geloof bezig zijn? Lees de woorden van Paulus, hij spant zich in voor het evangelie, hij wordt er zelfs voor gesmaad en waarom? Omdat zijn hoop is gevestigd op de levende God. Het is spijtig om te zeggen maar hoeveel christenen dienen werkelijk een levende God?

Met onze mond kunnen we het wel belijden, maar met ons dagelijks leven is het een grote vraag: is God werkelijk een levende God in wat wij doen? Is Hij degene die onze voeten begeleidt, is Hij degene van wie we werkelijk afhankelijk zijn? Want dat is een levende God, een God die praat, een God die luistert, een God die doet. Maar wij hebben deze levende God weggestopt achter stille hints waar wij denken God te zien, maar wanneer komt God werkelijk op de voorgrond van ons leven?

God wil geen hints geven tijdens onze ziekbed, Hij wil handelen. God wil geen hints geven tijdens een kerkdienst, Hij wil spreken. God wil geen hints geven als we bidden, Hij wil naar een oprecht gebed luisteren. We dienen een levende God, hebben wij een levend geloof?

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.