Niet te jong

1 Timotheus 4

12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. 13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. (1 Timotheus 4:12-13)

In het bijbelboek Job was er een man die de jongste was, Elihu. Hij had lang niet gepraat, hij liet de ouderen voor gaan, maar op een gegeven moment kon hij het niet langer aanzien, de waarheid moest gesproken worden. Ondanks de leeftijd van die andere vrienden was het toch deze jongste man die met de waarheid op de proppen kwam.

De waarheid zit hem niet in de leeftijd en zeker niet in een status. De waarheid zit hem in de mens die bereid is om er naar te luisteren en dat zijn vaak mensen die nederig zijn. Trots sluit vaak de waarheid uit, trots is als oogkleppen, men is vooringenomen en daarom kijkt men niet verder dan waar men van overtuigd is. In nederigheid durven we open te staan voor wat andere mensen te vertellen hebben, oprecht afwegen.

En dat is de context waarin we dit advies van Paulus moeten lezen. Hij kent Timotheus, hij weet dat het verlangen in deze jongen oprecht is. Timotheus is hongerig voor de waarheid, Timotheus is open voor wat God wil vertellen. En dat is de sleutel en daar moet hij zich niet in laten intimideren. Hij moet doorgaan in het verlangen om te wandelen in de Heilige Geest en liefde. En dan zal hij een voorbeeld zijn.

En als dit het doel blijft van zijn leven dan kan hij makkelijk mensen de waarheid blijven vertellen. Dan is zijn leven en de woorden die hij spreekt in overeenstemming. Dan maakt het niet uit wat zijn leeftijd is.

Het is mogelijk om standvastig te zijn in nederigheid, het is mogelijk om door te gaan in het spreken en onderwijzen ook al lijken wij niet de juiste persoon met de juiste charisma. Als Gods genade op ons is, als wij helemaal in afhankelijkheid van Zijn Heilige Geest wandelen, maakt het niet uit wat de wereld denkt. Ga zo door.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.