Het evangelie voor vandaag

1 Timotheus 4

8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. (1 Timotheus 4:8-9)

Hebben we als christenen wel door dat het evangelie voor vandaag is en niet alleen een verzekering voor het toekomende leven? En hoe lezen we vers 9, nemen we dat wel zo serieus?

Als we eerlijk zijn kijken we liever een romantische komedie of een mooi potje voetbal, dan dat we de bijbel er bij pakken op onze vrije avond. Zo gaan we gaan we van dag naar dag, mee met de getijden van ons leven. Totdat we daar alleen in een verzorgingshuis zitten, terwijl de rest van de wereld het te druk heeft. We slijten onze oude dagen, uitkijkend naar het moment dat we er uit mogen stappen.

Hoe serieus nemen we dan vers 9? Is het niet slechts een tussen zin van Paulus om de leegte van de bladzij een beetje op te vullen? Nee, het is een roep aan ons om eens serieus de bijbel te lezen. Het is tijd dat we het Koninkrijk van God gaan zoeken, het Koninkrijk van God waarin we vandaag de dag mogen leven.

Het is tijd dat de kerk weer in het nu gaat leven, de tijd waarin het evangelie zijn werk moet doen. Het evangelie heeft geen effect meer als we er eenmaal zijn, juist nu moet het evangelie effect hebben op ons leven. Daarom moeten we deze woorden niet zomaar langs ons heen laten glijden, maar ze aannemen voor ons leven. En dat aannemen is niet hetzelfde als ja-knikken, aannemen is het accepteren voor onze wandel.

De duivel heeft ons zolang aan het lijntje gehouden, elke keer heeft hij weer iets anders waarop we ons kunnen richten. Want zolang wij het evangelie niet aan het werk laten gaan in ons leven, maakt het hem allemaal niets uit. Maar zo gauw wij het Koninkrijk van God echt zoeken in ons leven, Zijn rechtvaardigheid echt omarmen zal er een overwinning zijn over het kwaad. En dat is de kracht van het evangelie.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.